هاست لینوکس

40% تخفیف جهت ثبت و تمدید سفارشات امروز - تخفیف همیشگی
 • پایه

  • میزان فضا 1GB
  • پهنای باند بی نهایت
  • کنترل پنل سی پنل
  • پشتیبانی MYSQL دارد
  • آنتی ویروس دارد
  • پشتیبانی از PHP دارد
  • تعداد پایگاه داده بینهایت
  • تعداد Park Domain بینهایت
  • تعداد سایت اضافی بینهایت
  • تعداد اکانت FTP بینهایت
  • تعداد اکانت ایمیل نا محدود
  • تعرفه ماهانه 15000 تومان 9000 تومان
  • تعرفه سه ماهه 40000 تومان 24000 تومان
  • تعرفه سالانه 125000 تومان 75000 تومان
 • معمولی

  • میزان فضا 5GB
  • پهنای باند بی نهایت
  • کنترل پنل سی پنل
  • پشتیبانی MYSQL دارد
  • آنتی ویروس دارد
  • پشتیبانی از PHP دارد
  • تعداد پایگاه داده بینهایت
  • تعداد Park Domain بینهایت
  • تعداد سایت اضافی بینهایت
  • تعداد اکانت FTP بینهایت
  • تعداد اکانت ایمیل نا محدود
  • تعرفه ماهانه 30000 تومان 18000 تومان
  • تعرفه سه ماهه 65000 تومان 39000 تومان
  • تعرفه سالانه 200000 تومان 120000 تومان
 • پرفروش

  • میزان فضا 20GB
  • پهنای باند بی نهایت
  • کنترل پنل سی پنل
  • پشتیبانی MYSQL دارد
  • آنتی ویروس دارد
  • پشتیبانی از PHP دارد
  • تعداد پایگاه داده بینهایت
  • تعداد Park Domain بینهایت
  • تعداد سایت اضافی بینهایت
  • تعداد اکانت FTP بینهایت
  • تعداد اکانت ایمیل نا محدود
  • تعرفه ماهانه 45000 تومان 27000 تومان
  • تعرفه سه ماهه 90000 تومان 54000 تومان
  • تعرفه سالانه 275000 تومان 165000 تومان
 • حرفه ای

  • میزان فضا 50GB
  • پهنای باند بی نهایت
  • کنترل پنل سی پنل
  • پشتیبانی MYSQL دارد
  • آنتی ویروس دارد
  • پشتیبانی از PHP دارد
  • تعداد پایگاه داده بینهایت
  • تعداد Park Domain بینهایت
  • تعداد سایت اضافی بینهایت
  • تعداد اکانت FTP بینهایت
  • تعداد اکانت ایمیل نا محدود
  • تعرفه ماهانه 60000تومان 36000 تومان
  • تعرفه سه ماهه 115000 تومان 69000 تومان
  • تعرفه سالانه 350000 تومان 210000 تومان
 • بی نهایت

  • میزان فضا بی نهایت
  • پهنای باند بی نهایت
  • کنترل پنل سی پنل
  • پشتیبانی MYSQL دارد
  • آنتی ویروس دارد
  • پشتیبانی از PHP دارد
  • تعداد پایگاه داده بینهایت
  • تعداد Park Domain بینهایت
  • تعداد سایت اضافی بینهایت
  • تعداد اکانت FTP بینهایت
  • تعداد اکانت ایمیل نا محدود
  • تعرفه ماهانه 75000 تومان 45000 تومان
  • تعرفه سه ماهه 140000 تومان 84000 تومان
  • تعرفه سالانه 400000 تومان 240000 تومان